První schůzka

Během schůzky se seznámíme, vyjasníme si Váš záměr, představy a pobavíme se o možnostech spolupráce a rozsahu prací. Schůzka je zdarma, pro obě strany nezávazná. Na základě této schůzky vypracuji cenovou nabídku.

Zaměření, konzultace a analýza prostoru

Pokud je osobní návštěva možná, vše si detailně zaměřím, zhodnotíme technický stav a možnosti změn. Velice důležitá je debata, kdy probereme Vaše požadavky, nároky, představy a způsob životního stylu.

Vypracování 2-D návrhu

Vždy vypracovávám variantní návrh prostoru, řešíme výhody a nevýhody variant, zvažujeme jejich ekonomickou stránku a možnosti stavebních úprav.  Zde s Vámi nejvíce řeším využitelnost, praktičnost a funkčnost prostoru. Často se jedná o hledání kompromisu mezi možnostmi prostoru, Vašimi požadavky a finanční náročností.

Vypracování 3-D návrhu

Na základě vybraného řešení prostoru vytvořím interaktivní model, kde vše názorně vidíte z různých úhlů. E-mailem zasílám vysvětlující náhledy a vizualizace. Detailně řešíme zařizovací předměty, pomůžu Vám s výběrem stylu a seznámím Vás s materiálovými možnostmi. Barevné a dekorové možnosti vždy uvidíte na 3-D modelu.

Vypracování výkresové dokumentace

Po odsouhlasení konečné podoby interiéru mohu vypracovat veškerou dokumentaci pro výrobce nábytku, stavební dokumentaci i dotčené profese. Konkrétně se zabýváme konstrukčními systémy, detaily napojení materiálů, volbou kování i vnitřním vybavením.

Konkrétní výběr materiálů a zařizovacích předmětů

Ve fázi návrhu interiéru s Vámi vždy řeším obecné možnosti zařizovacích předmětu, jejich velikost či umístění. Na základě zadaného rozpočtu mohu přímo u výrobců vybrat konkrétní modely zařizovacích předmětů, dveří, sanity, sedacího nábytku a dekory podlahovin či dekorativních materiálů.

Tento přehled slouží jako vodítko pro Vaši představu. Můžme vše upravit Vašim požadavkům.

Napište mi

máte nějaký dotaz? napište mi...